ANBI en Culturele instelling

Sinds 1 juni 2023 is de Stichting geregistreerd als ANBI en als Culturele instelling. 

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het is een Nederlandse wettelijke status die door de Belastingdienst wordt toegekend aan instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Culturele instellingen kunnen ook ANBI-status hebben als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hier zijn enkele voordelen van zowel ANBI- als culturele instellingen:

Voordelen van ANBI-status:

  1. Belastingvoordelen voor donateurs: Donaties aan ANBI-instellingen zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. Dit kan mensen aanmoedigen om te doneren.

  2. Belastingvoordelen voor de instelling zelf: ANBI-instellingen zijn vaak geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Ook kunnen ze gebruikmaken van een aantal andere belastingvoordelen.

  3. Transparantie en vertrouwen: ANBI-instellingen moeten bepaalde informatie, zoals hun missie, financiële gegevens en bestuurssamenstelling, openbaar maken. Dit draagt bij aan transparantie en vertrouwen bij donateurs en andere belanghebbenden.

Voordelen van culturele instellingen:

  1. Culturele verrijking: Culturele instellingen spelen een belangrijke rol in het behouden, promoten en verspreiden van cultureel erfgoed, kunst, en creatieve expressie. Ze dragen bij aan de culturele verrijking van de samenleving.

  2. Educatie en publieksbereik: Culturele instellingen organiseren vaak educatieve programma’s, workshops, lezingen en andere activiteiten die mensen kunnen helpen om meer te leren over kunst, geschiedenis en cultuur.

  3. Economische impact: Culturele instellingen kunnen een positieve economische impact hebben door het aantrekken van toeristen, het creëren van werkgelegenheid in de culturele sector, en het stimuleren van de lokale economie, bijvoorbeeld door het aantrekken van bezoekers naar de omgeving van de instelling.

Het verkrijgen van ANBI-status kan dus financiële voordelen bieden voor instellingen die zich inzetten voor algemeen nut, terwijl culturele instellingen belangrijke bijdragen leveren aan de culturele en educatieve ontwikkeling van de samenleving.